Opgeven Schoolteams voor het PSK op 6 juni in Twijzel

19 Apr 2018

De werkgroep schoolkorfbal Friesland en de regelingscommissie binnen de kv Olympia vragen clubs en lokale schoolkorfbalwerkgroepen in verband met de voorbereidingen voor het PSK zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 mei- hun afvaardiging voor het Fries Kampioenschap Schoolkorfbal door te geven via schoolkorfbalfriesland@gmail.com, met naam en mailadres van de contactpersoon van die school, gewenste categorie en kleur tenue. Mochten er ook scheidsrechters voor deze middag beschikbaar zijn dan zou dat erg fijn zijn.

Dit jaar is het toernooi met medewerking van de kv DTL alsnog overgeheveld naar Olympia vanwege hun 75-jarig bestaan, de in gebruik name van hun nieuwe kunstgrasaccommodatie en het feit dat hun zo succesvolle schooltoernooi na een halve eeuw dit jaar definitief stopt en wordt overgenomen door de kv Harkema met mogelijk een nog grotere deelname.

Er kan ingeschreven worden door lokale winnaars in de groepen 3/4  met de regelgeving van het F-korfbal en de groepen 5/6 en 7/8 met de regelgeving van het E-korfbal. Dus speelt alles zich nu af in de vorm van het 4-Korfbal.  Ook de verhouding 2/2 is losgelaten al moet bij 5/6 en 7/8 dan wel via hesjes een verdeling gemaakt worden van 2/2. Ook dient in elk 4-tal minimaal een meisje te spelen.

Ook dit jaar is er op dit PSK geen vervolg in de vorm van een NSK, omdat het KNKV haar middelen en beleid liever inzet om meer kinderen met korfbal in aanraking te brengen dan te kiezen voor het prestatieve van een NK.

Vragen? Stel ze ook via bovenstaand mailadres!

Werkgroep Schoolkorfbal Friesland

 

 Terug naar overzicht