Het PSK 2018 niet bij DTL maar bij Olympia

29 Dec 2017

Aanvankelijk zou het Provinciaal Schoolkorfbal Kampioenschap (PSK) ook in 2018 opnieuw georganiseerd worden door DTL in Hantum. Na het succes van vorig jaar, de uitstekende organisatie en de positieve geluiden nam DTL op de dag zelf de handschoen op voor een tweede editie op  woensdag 6 juni 2018. In  een gesprek met de werkgroep van Olympia kwam echter naar voren  dat zij dit PSK in 2018 graag als een mooie afsluiter van bijna een halve eeuw schoolkorfbal in Twijzel hadden willen organiseren. Temeer, omdat  in de eerste helft  van 2018 ook nog eens de nieuwe kunstgrasaccommodatie in gebruik genomen wordt en de vereniging stil wil staan bij haar 75 jarig bestaan.

Al deze redenen hebben de District Werkgroep Schoolkorfbal  en  Evenementen doen besluiten om de organisatoren van DTL te vragen of ze bereid zouden zijn een tweede editie een jaar op te schuiven ten gunste van de kv Olympia. Afgelopen week ontvingen we de reactie van Tjibbe Tilma, voorzitter van DTL : ’We zijn unaniem in onze beslissing om Olympia deze mooie afsluiting van het schoolkorfbalgebeuren te gunnen. We doen zonder problemen een  stapje terug.’ 

Door deze reactie waar ook wel een beetje op gehoopt en gerekend was, kwam de weg vrij om het PSK 2018 alsnog door te schuiven naar Olympia, dat er met hun ervaring ook ongetwijfeld in zal slagen een eveneens uitstekend georganiseerd PSK neer te zetten.Terug naar overzicht