Evenementen Noord

Evenementen: Door wie en hoe worden ze verdeeld?
In district Noord is in het verleden een Platform Overleg Evenementen ingesteld dat werd aangeduid als het POE overleg. Om in de pas te lopen met de andere werkgroepen is de aanduiding met ingang van 2015 District Werkgroep Evenementen ( DWE ). In dit overleg zijn nagenoeg alle werkgroepen vertegenwoordigd die met evenementen te maken hebben. Te denken valt aan de werkgroepen Schoolkorfbal, Selecties, Arbitrage, Internationaal Korfbal en Communicatie. Voorzitter van dit overleg is Dick ten Napel.

Dit DWE overleg vindt minimaal tweemaal per jaar plaats in Beilen. In het voorjaar wordt er gekeken naar de evenementen in het nieuwe seizoen en in het najaar worden de afgeronde evenementen ook in dit gezamenlijk overleg nog eens geëvalueerd en wordt er een conceptvoorstel gemaakt richting DB over de toewijzing van de evenementen in het nieuwe bondsjaar.

In de tussenliggende periode, veelal bij de start van het nieuwe seizoen, ontvangen de clubs via onze verenigingskaderconsulent Jan Boer een uitnodiging in te schrijven op de te organiseren evenementen. In deze uitnodiging staan ook de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de organisatie, de accommodatie eisen en hoogte van de bijdrage vanuit het KNKV. Clubs kunnen op meerdere evenementen inschrijven maar moeten wel aangeven wat hun 1e, 2e of 3e keus is en de reden van hun aanvraag motiveren, bijvoorbeeld vanwege een jubileum, opening nieuwe accommodatie.

In het gezamenlijk overleg worden de aanmeldingen besproken wat uiteindelijk uitmondt in een concept toewijzing. Daarbij wordt ook gekeken naar zo mogelijk een goede spreiding over het district en het aantal malen dat clubs al eerder een evenement is toegewezen. Ook wordt er vanuit dit overleg aan alle evenementen een contactpersoon gekoppeld die de organiserende vereniging middels een draaiboek kan ondersteunen en eventueel ook kan optreden als wedstrijdcommissaris.

De definitieve toewijzing gebeurt veelal in september/oktober door het DB. Het kan ook zijn dat vanuit de DWE een club al eerder benaderd wordt voor de organisatie van een evenement vanwege de tijdige inhuur van b.v. een dubbele sporthal voor bijvoorbeeld een NK of het RTC zaal. Ook worden grotere evenementen als Junior Fun veelal voor drie jaar aan een vereniging toegewezen vanwege de complexe organisatie.   

Nu de meeste evenementen georganiseerd worden vanuit het district Noord zelf moeten deze ook betaald worden vanuit de districtscomponent, welke ons district elk jaar vanuit Zeist ontvangt. Daarom heeft het DB een vaste bijdrage afgesproken voor een aantal evenementen, die clubs ontvangen voor de organisatie.

Voor vragen met betrekking tot evenementen kan men zich richten tot: dick.ten.napel@knkv.net 

========================================================

 Op woensdag 4 oktober 2017 was de District Werkgroep bestaande uit afgevaardigden van andere daarbij betrokken werkgroepen in Beilen bijeen om met name een aantal zaken rond de planning en de concepttoewijzing van evenementen in ons district Noord te bespreken.

Er waren vooral aanmeldingen voor de evenementen Finale Jan Mulder beker (5x) en Finale A P Buiten beker (4x). Daarnaast was een aantal andere evenementen al eerder toegewezen vanwege een meerjaren of tussentijdse toewijzing. Bij de toewijzing is vooral gekeken naar de motivatie voor de ingediende aanvraag. Uiteindelijk ging het DB akkoord met de volgende toewijzing voor het seizoen 2017 - 2018:

  • PSK      Friesland op 6 juni aan kv Olympia te Twijzel als afsluiting van bijna een halve eeuw schoolkorfbal in Twijzel
  • PSK      Groningen/Drenthe op 9 juni aan AVO te Assen vanwege promotie
  • Finale      Jan Mulder Beker 12 juni aan Ritola vanwege het 50-jarig bestaan van de vereniging
  • Finale      A P Buiten beker op 13 juni aan Udiros vanwege promotie

Reeds eerder tussentijds toegewezen waren:

  • RTC U13- en U15-zaaltoernooi op 26 oktober aan kv CSL (sporthal It Gryn te Stiens)
  • Eindtoernooi 1e klasse B-jeugd zaal op 17 maart aan kv Thrianta (sporthal het Activum te Hoogeveen)
  • U19 KWC  van 29 maart t/m 1 april in Leeuwarden aan de DWIK
  • Junior Fun van 22 t/m 24 juni aan kv De Wâlden

Dat betekent dat de overige aanvragen voor een zaal- of veldactiviteit van kv Emmeloord en kv Rodenburg niet gehonoreerd konden worden.