DW-Schoolkorfbal

Veranderingen in Schoolkorfbal (PSK) op komst  

Betreft: Opzet Schoolkorfbaltoernooien en PSK in 2017 en 2018

Bestemd: Voor clubbesturen en  lokale werkgroepen schoolkorfbal 

Sportvrienden, 

Hieronder vindt u belangrijke informatie over Schoolkorfbal nu en in de toekomst. We vragen een ieder, die zich bezig houdt met Schoolbalactiviteiten, deze in eigen vereniging, regio of op scholen zo breed mogelijk te verspreiden, omdat we helaas niet van alle clubs of regio’s weten wie, waar en wanneer er op dit gebied iets organiseert.

Regelgeving PSK 2016-2017
Ondanks de discussie, die vorig jaar reeds gestart is vanuit het KNKV, heeft de District Werkgroep Schoolkorfbal (DWSK) er voor gekozen om de regelgeving voor dit seizoen niet te wijzen. Dat betekent dat het Provinciaal Schoolkorfbal Kampioenschap georganiseerd wordt volgens nagenoeg de huidige regelgeving van de D-jeugd wedstrijdkorfbal en het 4-Korfball bij de E- en F-jeugd. In een bijgevoegd bestand hebben we alles nog even op een rijtje gezet.

De toernooien  in district Noord vinden plaats op:

 • Zaterdag 10 juni voor Groningen en      Drenthe bij kv Thrianta in Hoogeveen
 • Woensdag 14 juni voor Friesland bij      kv DTL in Hantum

Geen NSK
Vorig jaar was er voor het eerst geen vervolg in de vorm van een Nederlands Kampioenschap Schoolkorfbal. (NSK) De vertegenwoordigers uit de meest schoolkorfbal gerelateerde regio’s en provincies hebben dat betreurd. Maar ook dit jaar zal dat niet anders zijn, omdat KNKV ledengroei en kennis laten maken met onze korfbalsport belangrijker vindt dat een NSK voor met name echte Korfbalscholen of Schoolkorfbalteams. De gereserveerde gelden voor een NSK zet men liever in voor het promoten van korfbal op scholen. Of het oude NSK in de toekomst nog weer terug komt of als een Open NSK is nog onduidelijk.

Regelgeving PSK in 2017-2018
Het PSK in 2018 zal er anders uit gaan zien. Het KNKV kiest er namelijk voor de ingezette lijn van 4-Korfbal vanuit de F-jeugd in de groepen 3-4 in zijn geheel door te trekken naar het voortgezet onderwijs, waar de vorm Olympic Moves, lijkend op Beachkorfbal, al een aantal jaren met succes wordt gespeeld. Dat betekent dat na al eerder de groepen 5-6 in 2018 ook de groepen 7-8 over gaan op 4-Korfbal. Dat die switch forse consequenties heeft voor met name de lokale organisatoren beseft het KNKV terdege, maar men hoopt dat men daar op lokaal niveau een oplossing voor zal weten te vinden. Het is zelfs niet ondenkbaar dat dan ook het verdedigd doelen binnen het totale Schoolkorfbal wordt afgeschaft gezien de ervaringen binnen het voortgezet onderwijs. Alles om het spelletje aantrekkelijker en eenvoudiger te maken voor niet-korfballers. Dat korfballers in groep 7-8 anders gewend zijn, neemt men op de koop toe, maar de praktijk wijst uit dat deze jeugd ook bij Beachkorfbal, 1 tegen 1 of Olympic Moves moeiteloos schakelt. De focus wordt dus bij Schoolkorfbal verlegd van de korfballer naar de niet-korfballer! Alles met het idee om de niet-korfballer te laten ervaren dat ons spelletje heel veel in zich heeft en heel dynamisch kan zijn.

Overgang
Wellicht is het een optie om bij de komende lokale toernooien naast de tweevakkenvorm bij 7-8 ook al vast in 2017 de 1-vaksvorm aan te bieden aan teams met niet-korfballers. Op die manier kunnen scholen, kinderen en organisatoren  er alvast wat aan wennen en ervaring opdoen. Ook hoopt het KNKV dat op steeds meer plekken ook de groepen 3-4 uitgenodigd zullen worden mee te doen. Niet overal is de animo daarvoor op scholen op dit moment nog even groot. Er wordt ook zelfs nagedacht over een Kangoeroe Klup-achtig gebeuren in de toekomst voor de groepen 1-2.

Duidelijk is dus wel, dat er veranderingen op komst zijn en dat het KNKV Schoolkorfbal echt als middel wil gebruiken om Korfbal terug te brengen op de scholen om kinderen in aanraking te brengen met de meest uitnodigende vorm: 4-Korfbal. Iedereen mag daar een (andere) mening over hebben maar laten we er ons met elkaar sterk voor maken, dat meer kinderen op school in aanraking komen met korfbal via clinics of toernooien in de hoop dat meer jeugd, en zeker ook jongens, gaan kiezen voor onze sport. Alleen door de handschoen op te pakken ervaren we met elkaar of een verandering als deze  in de praktijk werkt of bijstelling behoeft.

We rekenen op jullie allen in het belang van het KNKV, je eigen club en de huidige en toekomstige jeugd. 

Namens de District Werkgroep Schoolkorfbal Noord 

Groningen/Drenthe: 
Pedro Okken: pedrookken@home.nl

Roel Jalvingh: roeljalvingh@gmail.com

Friesland: 

Tiemen Hansma: tdhansma@kpnplanet.nl

Reint Oostra: oostra.reint@gmail.com  

=================================================================

Reglement van Wedstrijden voor het PSK en mogelijk ook voor gebruik op lokale toernooien

 • Er wordt gespeeld volgens de regels van het KNKV.
 • De poule indeling wordt geloot door de werkgroep Schoolkorfbal Friesland.
 • De teams dienen 5 minuten voor aanvang klaar te staan bij hun speelveld.
 • Mocht het tenue nagenoeg gelijk zijn dan moet het in het programma eerstgenoemde team zijn tenue wijzigen. Graag dus voor hesjes of reserveshirts zorgen.
 • De leider van het team meldt zich bij aankomst en vertrek bij de wedstrijdleiding.
 •  Indien 2 teams in een poule gelijk eindigen in wedstrijdpunten is achtereenvolgens het onderlinge resultaat, het doelsaldo en het totaal aantal gescoorde doelpunten beslissend. Is er dan nog geen beslissing verkregen dan wordt er door alle 4 of 8 spelers van beide teams om en om een strafworp genomen. Deze reeks wordt herhaald tot er een winnaar is.
 • Een  (halve) finalewedstrijd die gelijk eindigt wordt met 2x 5 minuten verlengd. De verlenging start in de speelrichting, waarin de wedstrijd begonnen is en met de zelfde team- en opstelling, waarin tot het eindsignaal werd gespeeld. Wel mogen er dan nog wissels worden toegepast die nog niet gebruikt zijn.  Is de stand daarna nog gelijk dan worden er ook strafworpen genomen.
 • De wedstrijdduur bedraagt 2x 10 minuten. Tussen beide helften is er een rust van 1 minuut. Na 45 seconden fluit de scheidsrechter de teams weer binnen de lijnen. Signaal voor het begin- en eindsignaal van zowel de 1e als 2e speelhelft worden centraal aangegeven.
 • Na 10 minuten wordt er bij de groepen 3/4  en 5/6 van speelrichting gewisseld; bij 7/8 wordt er halverwege louter van functie gewisseld maar blijft men in  het zelfde vak.
 • Alle teams bij groep 7/8 worden geacht uit te komen met een gelijk aantal jongens en meisjes. Bij de groepen 3/4  en 5/6 heeft een verhouding 2/2 de voorkeur maar door gebruik van hesjes mag hier van afgeweken worden. Elk team hoort wel met minimaal 1 meisje te spelen.
 • De groepen 3/4 en 5/6 spelen op een veld van 24 bij 12 m. De korfhoogte is 2,50 meter voor 3/4 en men speelt met bal nr 3. Bij 5/6 is de korfhoogte 3 meter en wordt er gespeeld met bal nr 4. Bij 7/8 zijn de afmetingen 40/20 meter, is de korfhoogte ook 3 meter en wordt er eveneens gespeeld met bal nr 4.
 • Bij 3/4  en 5/6 mag er louter na 10 minuten gewisseld worden met uitzondering van een blessurewissel. Bij 7/8 mag er een wissel worden ingebracht-maximaal 4x- wanneer de scheidsrechter het spel heeft stil gelegd. In alle gevallen mag een gewisselde speler niet weer in die zelfde wedstrijd worden ingezet.
 • Bij de groepen 3/4 is in navolging van het F-korfbal de regel Verdedigd Doelen afgeschaft, maar  mag iemand, die zijn  eigen schot weer opvangt,  niet direct weer doelen maar moet eerst de bal een keer overgespeeld zijn.
 • Het inbrengen van een superspeler kennen we binnen schoolkorfbal  niet.
 • Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding in overleg met de aangewezen wedstrijdcommissaris.