DW-Schoolkorfbal

Waarom Schoolkorfbal
Schoolkorfbal is voor veel kinderen vaak de eerste kennismaking met de korfbalsport. Door juist de positie van onze sport in het onderwijs te versterken, helpt dit verenigingen bij de werving van nieuwe jeugdleden en draagt het bij aan de uitstraling en imago van de sport. 

De rol van de vereniging bij de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi is zeer belangrijk als je op ledenwerving inzet. Begeleiding aan de scholen in de vorm van trainingen en clinics als voorbereiding op het toernooi helpt de kinderen zich voor te bereiden op het toernooi, zodat ze weten op het toernooi hoe het spelletje gaat. 

Het beschikken over voldoende enthousiast en gekwalificeerd kader om dit tijdens de schooluren te doen is natuurlijk een uitdaging. En scholen moeten hier natuurlijk open voor staan. Maar met een dosis enthousiasme, leuke lessen en voldoende materiaal bij de eerste kennismaking zijn deuren zeker te openen. Dat heeft KV Noveas in de afgelopen jaren duidelijk aangetoond met haar Schoolkorfbalproject.

Alle groepen spelen 4korfball op het PSK
De E- en F-jeugd spelen sinds enkele jaren al 4Korfball. Deze vorm is attractiever voor de jongere spelers. 

Het KNKV heeft met ingang van dit seizoen ervoor gekozen om alle groepen in deze spelvorm te laten spelen. Niet alleen voor de groepen 3/4 en 5/6, maar ook die van 7/8. 

Daarnaast is de verplichting van een gelijke verhouding jongens/meisjes los gelaten zoals we deze al veel langer bij de D- en E-jeugd in het breedtekorfbal kennen.

Het Provinciaal Schoolkorfbal Kampioenschap (PSK) in 2017/2018
Ieder jaar vindt het PSK van Friesland en Groningen/Drenthe plaats. Deze toernooien worden georganiseerd door verenigingen die zich hiervoor kunnen aanmelden, en krijgen hierbij ondersteuning vanuit de werkgroep schoolkorfbal van District Noord. 

Voor dit seizoen zijn de data en locaties bekend, dit zijn:

-       Groningen/Drenthe op zaterdag 9 juni bij korfbalvereniging AVO in Assen;

-       Friesland op woensdag 6 juni bij korfbalvereniging Olympia in Twijzel;

 De enige manier om aan dit toernooi deel te kunnen nemen is door plaatsing af te dwingen via het schoolkorfbaltoernooi bij jou in de buurt. De organiserende vereniging kan je hiervoor aanmelden.

Tot het seizoen 2015/2016 plaatsten de provinciale kampioenen zich voor het Nederlands Kampioenschap Schoolkorfbal. Inmiddels is dit toernooi door het KNKV afgeschaft.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Provinciale Schoolkorfbal Kampioenschappen of over (de organisatie van) het schoolkorfbaltoernooi in het algemeen, neemt u dan contact op met: 

Groningen/Drenthe : Pedro Okken, pedrookken@home.nl 

Friesland               : Tiemen Hansma, schoolkorfbalfriesland@gmail.com

Namens de werkgroep Schoolkorfbal District Noord

DB lid Reint Oostra, oostra.reint@gmail.com  

============================================================== 

Invoering Superspeler bij PSK in Friesland

Om verwarring te voorkomen heeft de werkgroep Schoolkorfbal in Noord alsnog besloten om op het komende PSK in Friesland op woensdag 6 juni bij kv Olympia Twijzel te kiezen voor de inzet van de Superspeler bij de groep 3-4 zoals we die ook kennen bij de F-jeugd. Dat betekent dat bij een verschil van drie doelpunten of meer een extra speler ingebracht mag worden die het speelveld weer moet verlaten als het verschil kleiner is geworden dan drie doelpunten. 

Op het PSK in Groningen/Drenthe speelt dit niet, omdat deze titelstrijd op 9 juni bij kv AVO in Assen zonder groep 3-4 verspeeld wordt. Het zou mooi zijn als ook bij de lokale toernooien in de komende tijd de regels van het F-korfbal gevolgd worden bij 3-4 en die van het E-korfbal bij 5-6 en 7-8. Daarmee creëren we een  stuk duidelijkheid naar scholen, coaches, scheidsrechters en jeugd. 

Voor vragen over schoolkorfbal kan men terecht bij: CP Groningen/Drenthe  Pedro Okken: pedrookken@home.nl

CP Friesland Tiemen Hansma:  schooolkorfbalfriesland@gmail.com 

Werkgroep Schoolkorfbal Noord

 

==============================================================

WEDSTRIJDREGLEMENT

artikel 1
De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van het IKF, tenzij hieronder anders is bepaald.

artikel 2
De deelnemende ploegen  worden per categorie in  poules van maximaal zes ploegen ingedeeld. Per categorie worden –afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen - een, twee, vier of acht poules gevormd. Deze indeling wordt door de regelingscommissie door loting bepaald. In de poules wordt volgens het z.g. halve competitie systeem gespeeld, d.w.z. alle ploegen ontmoeten elkaar  één keer. Wanneer een poule uit drie ploegen bestaat wordt een hele competitie gespeeld, d.w.z. de ploegen ontmoeten elkaar twee keer.

artikel 3
De wedstrijdduur bedraagt 2x 10 minuten met een pauze van één minuut, waarbij de scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft door middel van een fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen. Na de eerste speelhelft wordt er van speelrichting gewisseld.

artikel 4
De eerstgenoemde ploeg wordt als ontvangende ploeg aangemerkt, Deze ploeg heeft de keuze voor speelrichting, stelt als eerste haar spelers en speelsters op en neemt de beginworp. Bij de finalewedstrijden stelt de scheidsrechter door loting vast welke ploeg als ontvangende ploeg wordt aangemerkt.

artikel 5
De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen een minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan.

artikel 6
Specifieke spelgegevens:

Spelregels Breedtekorfbal (4Korfball)

Balnummer

Groep 3/4: bal nummer 3

Groep 5/6 en7/8: bal nummer 4

Paalhoogte

2,50 meter (groepen 3/4)

3,00 meter (groepen 5/6 en  7/8)

Veldafmeting

24 bij 12 meter (korf op 1/5 uit achterlijn)

Speelduur

2x 10 minuten (pauze 1 minuut)

Spelregels

Bij 3/4 geldt de regel Verdedigd Doelen niet, maar een   speler die zijn eigen schot afvangt moet de bal eerst een keer overspelen   alvorens hij opnieuw  mag doelen.

De bal moet binnen 10 seconden gespeeld worden.

Bij een verschil van 3 doelpunten kan er een   Superspeler ( extra speler) ingezet worden die het speelveld weer moet   verlaten als het verschil kleiner is dan 3 doelpunten,.

Verhouding dames <> heren

Verhouding dames/heren is bij voorkeur 2 om 2, maar   minimaal met één meisje. Indien een    gelijke verhouding niet lukt dan wordt er d.m.v. hesjes een 2 om 2   verdeling gecreëerd. Tijdens een wedstrijd met verlenging mag iemand als heer en dame in actie komen (niet   in reguliere wedstrijd).

 

Spelerswissels

-Na 10 minuten (pauze) is het wisselmoment m.u.v.   blessurewissels

-Voor aanvang van een eventuele verlenging is het 2e   wisselmoment m.u.v. blessurewissels

-Na 5 minuten van de 1e verlenging is het 3e   wisselmoment m.u.v. blessurewissels.

artikel 7
De eindrangschikking wordt vastgesteld volgens het bepaalde in ‘Rangordebepaling:’ onderling resultaat, doelsaldo, aantal gescoorde doelpunten, eventueel strafworpen.

artikel 8
Bij finalewedstrijden stelt de scheidsrechter door loting vast welke ploeg de korfkeuze heeft en de beginworp neemt.

Eindigt een finalewedstrijd na het verstrijken van de speeltijd van 2x 10 minuten in een gelijk spel, dan wordt de wedstrijd met 2x 5 minuten verlengd met een pauze van maximaal één minuut, waarbij de scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft van de verlenging door middel van een fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen.

De verlenging begint zo snel mogelijk na een pauze van maximaal drie minuten.

De spelers blijven gedurende deze pauze op het speelveld.

De verlenging wordt aangevangen in de opstelling waarin de wedstrijd is begonnen.

Met inachtneming van de spelersvervangingen die in de normale speeltijd of in de pauze na beëindiging van de normale speeltijd hebben plaatsgevonden, wordt de verlenging begonnen in de beginopstelling van beide ploegen.

De verlenging wordt begonnen in dezelfde richting als de eerste helft van de normale speeltijd van de wedstrijd.

Na de eerste speelhelft wordt er van speelrichting gewisseld.

 Indien de stand na verlenging nog of wederom gelijk is, worden strafworpen genomen (zie hiervoor Rangordebepaling punt 7).

artikel 9
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de door het districtbestuur namens het Bondsbestuur aangewezen commissaris na overleg met de wedstrijdleiding.