DW- Participatie

Districtswerkgroep participatie ( DW-participatie )
Deze werkgroep ondersteunt de verenigingen op vele onderdelen, aanbodgericht en op aanvraag van een vereniging. De werkgroep tracht de groei van de verenigingen in district Noord te stimuleren, waaronder op dit moment de uitvoering van het Focusprogramma.
In beginsel tracht de werkgroep zoveel mogelijk mensen in het noorden van het land aan het sporten te krijgen en dan bij voorkeur korfbal, dan wel een breder sportaanbod te realiseren onder de vlag van een korfbalvereniging.

Daarnaast ondersteunt de werkgroep het districtsbestuur en de overige werkgroepen bij het werven van vrijwilligers.

De werkgroep bestaat uit :
Adde Klaas de Boer, voorzitter DB    addeklaas@ziggo.nl  ( 0517-341720 )
Jan Boer, verenigingskaderconsulent jan.boer@knkv.nl  ( 0593-523871 of 06-13394211 )
Kees Vlietstra, sportconsulent  kees.vlietstra@knkv.nl (06-10887724)