DW- Opleidingen

Districtswerkgroep Opleidingen
De districtswerkgroep opleidingen in district Noord houdt zich bezig met :

 • Het organiseren van de arbitrale opleidingen (verenigingsscheidsrechters, KNKV scheidsrechters en verenigingsbegeleiders)
 • Het organiseren van de trainersopleidingen (KT2 en KT3)
 • De opleiding van beoordelaars en waarnemers
 • Ook het verzorgen en de afname van examens en de Proeve van Bekwaamheid aan het eind van het opleidingstraject van nieuwe arbiters behoort tot de taak van de werkgroep.
 • Tevens bewaakt de werkgroep de kwaliteit en kwantiteit van opleiders en docenten.

In januari 2018 is de Werkgroep Opleidingen van de District Noord qua samenstelling nogal ingrijpend gewijzigd.

De werkgroep bestaat uit:

 • Adde Klaas de Boer, voorzitter, 06-28330133, addeklaas@gmail.com
 • Sander van Lien, secretaris, 06-42530301, sander@vanlien.net
 • Wietske Jongbloed, mailboxfunctionaris, 06-5112671, dwo.noord@gmail.com
 • Wytze Kootstra, coördinator Trainingsopleidingen, 06-12373129, kootstraoldenhof@kpnmail.nl
 • Dick Brander, coördinator Arbitrale opleidingen, 06-25087603, d-brander@home.nl
 • Lars Salomons, coördinator Arbitrale Opleidingen, 06-53662302 lars.salomons@kvhoogkerk.nl

 Werkwijze werkgroep en informatie opleidingen

Op de website Opleidingen van District Noord treft u alle informatie over de werkwijze van de werkgroep. Alle informatie over de opleidingen die het KNKV aanbiedt, staat vermeld op de opleidingsportal van het KNKV.

Aanmelden voor opleidingen

Het aanmelden voor alle opleidingen verloopt ALTIJD via de webshop van het KNKV.

Uw aanmelding komt via het bondsbureau bij de Werkgroep Opleidingen van district Noord, die uw aanmelding vervolgens afhandelt en waar nodig contact met u opneemt.

Arbitrale opleidingen veranderen in 2018
Voor de goede orde merken we op dat de Arbitrale opleidingen in 2018 grondig worden herzien. Reeds bestaande aanmeldingen worden afgewerkt via de huidige werkwijze.
Nieuwe aanmeldingen kunnen worden gedaan, wanneer de nieuwe opleiding volledig operationeel is. We zullen u daarover tijdig berichten.

Voorlichting over opleidingen
De werkgroep gaat in 2018 verenigingen actiever benaderen over de opleidingsmogelijkheden die de korfbalbond aanbiedt en cursussen die gepland staan.

Heeft u vragen over de opleidingen, stuurt u dan een email naar dwo.noord@gmail.com