DW- Opleidingen

Districtswerkgroep  Opleidingen ( DWO )
De werkgroep houdt zich bezig met :
Het verzorgen van de uitvoering van opleidingen aan de hand van opgaven, inclusief de examens.
Het gaat hier om opleidingen voor arbiters ( verenigingsscheidsrechters en KNKV scheidsrechters ) om opleidingen voor  beoordelaars ( waarnemers en beoordelaars ) en opleidingen tot korfbaltrainers op meerdere niveaus.
Het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid aan het eind van het opleidingstraject van nieuwe arbiters behoort ook tot de taak.
Het bewaken en beheren van de kwaliteit  en kwantiteit van opleiders en docenten.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden :

Jelle Brouwer, Voorzitter en DB-lid.
jelle.brouwer11@gmail.com    06-11804904

Agnes Roeters,  secretaris
dwo.noord@gmail.com           06-54241437

Wytze Kootstra 
kootstraoldenhof@home.nl     0512-383665
 
Dick Brander
d-brander@home.nl               0598-619498

Lars Salomons
lars.salomons@kpnmail.nl

De werkwijze van deze werkgroep en alle verdere informatie betreffende deze werkgroep kunt u vinden op de website van het KNKV onder District Noord en vervolgens onder Opleidingen.

 

Aanvang Startende en lopende cursussen Docent
  Cursus / Plaats /Docent  
     
februari KT2 Waterpoort.  Sjoerd de Jong
maart KT2 NIC Groningen. Mike Vlietstra
april KT2 Kios Ruinerwold. Rianne Bijl