DW- Internationaal Korfbal

 

werkgroep Internationaal Korfbal ( DWIK )
De werkgroep onderhoudt de internationale  contacten met bestaande clubs en of landen.

Een lid van de werkgroep maakt deel uit van de Landelijke Werkgroep Internationaal Korfbal.

Onder leiding van de werkgroep internationaal korfbal wordt jaarlijks het internationaal toernooi  U19 KWC in district Noord gehouden. Dat gebeurt in samenwerking met één of meer lokale verenigingen in een per drie jaar wisselende plaats in het district. Het toernooi wordt elk jaar in het passweekeinde van donderdag tot en met zondag gehouden. Het driedaagse U19 KWC is het grootste internationale jeugdlandentoernooi voor korfballers tot 19 jaar ter wereld.

De editie 2015 wordt van 2-5 april gehouden in het vernieuwde sportcomplex Kalverdijkje in Leeuwarden. De verenigingen Mid Fryslân en Leeuwarden zorgen voor het derde achtereenvolgende jaar voor de lokale organisatie.  Het door de Internationale Korfbal Federatie erkende internationale jeugdtoernooi wordt in 2015 voor de 20ste keer gehouden. Als het aan de organisatoren ligt, zal dat heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij gaan. Het begon allemaal in 1996 in Veenwouden. Daar deden toen vijf landen mee. In 2014 was dat aantal uitgegroeid naar 13. Gehoopt wordt nu op deelname van 15 landen uit alle korfbalcontinenten. Met het oog daarop is daarom contact gelegd met Nieuw Zeeland. Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd naar alle korfballanden ter wereld en dat zijn er 60! Tsjechië heeft zich als eerste land aangemeld.

De werkgroep bestaat uit:
Geert Keuning, voorzitter ( geert.annet.keuning@hetnet.nl ) ( 06 22198454 )
Jacob Jonker ( jonkerjacob@hotmail.com )