DW- Competitie

Districtswerkgroep Competitie ( DWC )

District Werkgroep Competitie (DWC)  ter ziele

De huidige DWC moet in 2015 nog een etentje plannen als hun ‘galgenmaal’, want daarna houdt deze werkgroep op te bestaan. In feite is dat nu al het geval.  Alle zaken met betrekking tot competitie worden geregeld vanuit Zeist. Daar worden ook de conceptindelingen gemaakt voor het breedtekorfbal aan de hand van een computerprogramma.  Ook dispensaties worden daar door de planners bekeken, terwijl clubs toernooien niet meer hoeven te melden. Daarmee zit anno 2015 de taak voor de DWC  er op. Het DB hoopt dat de huidige leden op een ander terrein actief zullen blijven voor korfbal in Noord-Nederland, want zo dik is het districtskader nu ook weer niet gezaaid.

Zo af en toe krijg ik nog eens een mailtje met een vraag om advies van een vereniging. Daar waar mogelijk probeer ik die te beantwoorden of de aanvrager door te verwijzen naar Zeist, waar onze planner Fred Brandsen deze op een correcte manier zal afhandelen.  Maar gezien het aantal reacties dat nog bij ons als DWC binnen komt mag je concluderen dat de clubs ongetwijfeld tevreden zijn met de huidige manier van werken. En dat is prettig te constateren. In de nabije toekomst zal ik als DB-lid competitiezaken in mijn portefeuille houden en als zodanig als aanspreekpunt blijven fungeren, maar ik ga er vanuit dat de clubs met hun vragen en problemen in principe aankloppen in Zeist. Daar weet men van de hoed en rand, de (on)mogelijkheden bij het indelen en programmeren en de argumentatie achter een bepaald besluit.

Toch blijf ik geboeid door competitiezaken- onze core-business-, want ook op dit terrein zullen de ontwikkelingen doorgaan. Denk aan de invoering van het digitale wedstrijdformulier wat er aan zit te komen, een andere leeftijdsopbouw voor onze talententeams maar ook binnen ons jeugdkorfbal, een andere peildatum, de evaluatie met betrekking tot de doorgevoerde aanpassingen binnen ons 4-korfbal, de invoering van de schotklok in de A-Overgangsklasse en de B-Hoofdklasse, het al of niet in standhouden van de NK’s voor B- en C-jeugd 1e klas. Zaken die al ingang zijn of worden gezet.

Maar er zijn meer zaken die mij bezighouden en waar clubs en competitiekader in mijn ogen  iets van zouden moeten vinden.

Binnen mijn vereniging vinden we b.v. de indeling in poules van vier binnen het breedtekorfbal veld helemaal niets. In zes weken tijd tweemaal die tegenstander die veel te sterk of te zwak is. Waarom geen halve competitie in een poule van 6 of 7 teams? Elke week een finale. Geen revanche mogelijk.

In het breedtekorfbal senioren werken we nog met een 5e en 6e klas. Wat is hiervan de waarde? Waarom maken we niet gewoon poules met teams met nagenoeg een zelfde score? Nu worden teams soms zomaar overgeheveld naar de 5e en 6e klas en omgekeerd.  Bovendien kun je met meer teams wat meer variatie aanbrengen in de indeling van de poules. En promotie en degradatie is op dit niveau niet aan de orde.  

Waarom staan we in de 2e klas van het Wedstrijdkorfbal  jeugd en in de D-Hoofdklasse niet een verhouding van 5/3 toe? Clubs durven hun teams vanwege de smalle selectie aan de herenkant nu niet in te schrijven voor het WK waar 4/4 verplicht is. Hoe vaak regelen clubs het in de praktijk niet onderling met de scheidsrechter dat er ook bij 3 jongens toch gespeeld kan worden? Want, wat als je een team opgeeft met vijf heren, er al snel eentje bedankt en je geconfronteerd wordt met een blessure? Terugtrekken is dan geen optie voor het desbetreffende team en  de overige tegenstanders. Kom je dan wel in aanmerking voor dispensatie?

Steeds meer clubs laten hun standaardteams op zaterdag spelen. Tot op de hoogste niveaus. Nog even  en al ons korfbal is op zaterdag. Ook voor die clubs die vanwege concurrentie liever op zondag spelen. Waarom verplichten we die clubs ook thuis op zaterdagavond  te spelen? Waarom zouden een DOS ’46, Rohda of Groen Geel niet op zondagmiddag naar Wolvega kunnen afreizen om daar tegen een SCO aantreden dat daardoor veel inkomsten misloopt? Prima, dat deze niet echte zaterdag- verenigingen  thuis kiezen voor de extra kantine-omzet op zaterdagavond maar dat hoeft toch geen belemmering te zijn om uit op zondag te spelen?

Zou het niet de moeite waar zijn om te proberen of ook 4 tegen 4 niet een variant is die we zouden kunnen benutten om de mensen aan het korfballen te houden? Je zou kunnen denken als aanvulling op het huidige midweek-korfbal.

Maar ongetwijfeld zijn er meer ideeën op competitie gebied die nu nooit op tafel komen. Ongetwijfeld heeft dat ook te maken met de steeds zeldzamer wordende contacten tussen het liefst gespecialiseerde vertegenwoordigers van clubs en het districts- en landelijk kader op het gebied van competitie, opleidingen, arbitrage e.d. Maar ook spontaan kan men natuurlijk altijd hier en daar hersenspinsels droppen zoals Eltjo van de Lijn van Focusclub Emmeloord die graag eens zou willen discussiëren met het districtskader over de huidige opzet van het Bekerkorfbal. Er zouden meer van die voorzetten in onze richting moeten komen.

Vanaf deze plaats wil ik na het eerdere vertrek van Wim de Vries uit Emmen mijn huidige mede-commissieleden  Gertjan Scheffer Assen, Tiemen Hansma  Stiens en Dick ten Napel Marknesse dank zeggen voor hun fijne samenwerking op competitiegebied in de afgelopen jaren. Ik hoop dat zij allen op een ander terrein waar nog wel ‘werk ‘ is actief zullen blijven voor ons district.

Namens DB Noord

Reint Oostra, portefeuillehouder Competitie

reintoostra@ziggo.nl