DW-Arbitrage

Districtswerkgroep Arbitrage ( DWA )

De werkgroep houdt zich bezig met :

  • De begeleiding  en bijscholing van de arbiters en de beoordelaars in het noorden van het land.
  • Het uitvoeren van  onder meer de promotie en degradatieregeling uit en het begeleiden talentvolle scheidsrechters naar een hoger niveau.
  • Ze rekent het mede tot haar taak om zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de arbitrage en  de beoordeling in het noorden van het land en de zorg voor een veilig en respect sportklimaatsportklimaat.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Ronald Munneke 
E-mail: ronald.munneke@knkv.net (06-10980785)

Coördinator Scheidsrechters en Assistent Scheidsrechters (SAS):
Peter de Boer
E-mail: peter.de.boer@knkv.net (0512-538404)

Coördinator Beoordelaars en overige Officials (BOF):
Kees de Vries
E-mail: kees.de.vries@knkv.net (0599-413086)

Coördinator District Masterclass en Kwaliteitsbewaking (MAK):
Bert Dalmolen
E-mail: bert.dalmolen@knkv.net (0591-532738)

Coördinator Overige Zaken en Aanwijzing (OZA):
Poppe Jellema (tevens secretariaat)
E-mail: poppe.jellema@knkv.net (050-3013343)

Contact persoon Dictrictsbestuur: 
Johan van Dijk
E-mail: jwvandijk01@gmail.com (06-27189516)

De werkwijze van deze werkgroep en alle verdere informatie betreffende deze werkgroep kunt u vinden op de website van het KNKV onder District Noord en vervolgens onder Arbitrage.