Scheidsrechters en Assistent Scheidsrechters (SAS)

Spelregels rondom de schotklok

Met ingang van het seizoen 2017-2018 wordt de schotklok verder ingevoerd binnen het wedstrijdkorfbal. Meer scheidsrechters krijgen te maken met de schotklok en de bijbehorende jurytafel. Dit document (klik hier) beschrijft de regelgeving rondom de schotklok.

Scheidsrechter Mentoren

Teneinde invulling te geven aan de meer individuele begeleiding van de scheidsrechters hebben wij een aantal mensen met veel ervaring op arbitraal gebied bereid gevonden om als mentor te fungeren voor groepen van scheidsrechters. Deze mentoren begeleiden ieder een groep van tussen de vijf en de tien scheidsrechters.

Op dit moment zijn de volgende scheidsrechter mentoren actief binnen ons district:

  • Harmannus Harkema
  • Henk Meester
  • Joke Hoekstra
  • Poppe Jellema
  • Dick Mintjes

Gegeven het aantal scheidsrechters dat actief is binnen ons district is het helaas op dit moment nog niet mogelijk om iedere scheidsrechter bij een mentor onder te brengen.

Mocht je belangstelling hebben om hier een rol in te vervullen dan nodigen we u van harte uit om dit kenbaar te maken bij de coördinator SAS (Scheidsrechters en Assistent Scheidsrechters), Ronald Munneke.

Mentoren Groepen en Indeling
Voor een indeling van de groepen zie bijgaand document
Mentorgroepen 2017-2018

Scheidsrechters Niveau Indeling
Voor de nieuwe indeling van de scheidsrechters op de verschillende niveaus zie bijgaand document
Lijst officials 2017-2018 niveau indeling

Om te zien welke groep welke competitie klassen fluit kunt u bijgaand document raadplegen Overzicht scheidsrechtersgroepen naar competitie klasse

Ranking
Aan het einde van ieder seizoen wordt een rekenkundige ranking opgemaakt van iedere scheidsrechter op basis van de uitgebrachte beoordelingen.

Voor de eindranking seizoen 2016-2017 zie bijgaand document 
Eindranking officials 2016-2017