Regelingen en richtlijnen

Bestuursbesluit “Algemene kaders voor arbitrage officials”

Vanuit het bondsbestuur van de KNKV zijn landelijk vastgestelde kaders voor arbitrage officials  vastgelegd ten aanzien van de rechten en plichten van arbitrage officials. Om dit bestuursbesluit te lezen volg onderstaande link; 

Algemene kaders arbitrage

Promotie en degradatie DWA Noord

Op basis van de landelijk vastgestelde kaders hanteert de DWA Noord de volgende richtlijnen ten aanzien van promotie en degradatie.  

DWA Noord Promotie en Degradatie

Daar waar het voor de scheidsrechter duidelijk is hoe de promotie/degradatie is geregeld, ontbreekt het bij de beoordelaars aan duidelijke kaders. Met dit document (klik hier) probeert de DWA hier meer duidelijkheid aan te geven. Dit document is nog (11-10-2017)concept en wordt momenteel  besproken tijdens de bijscholing Beoordelaars.

Herintreden officials DWA Noord

Voor arbitrage officials die op enig moment gestopt zijn en hebben besloten weer terug te keren als arbitrage official hanteert de DWA Noord de volgende richtlijnen ten aanzien van de wijze van herintreden en inschaling van het niveau. 

DWA Noord herintreden officials