Organisatie

De District Werkgroep Arbitrage Noord bestaat uit een voorzitter en vier coördinatoren voor de verschillende aandachtsgebieden van de DWA. Daarnaast wordt de DWA aangevuld met een aantal leden met meer generieke taakstelling.

Daarnaast is er nog sprake van een District Werkgroep Arbitrage Ondersteunende groep die ressorteert onder de DWA. In deze laatste groep zijn de diverse mentoren ondergebracht die binnen een sectie opereren. 

Hieronder vindt u de contact gegevens van de leden van de DWA Noord:

Voorzitter:
Ronald Munneke
tel: 0610-980 785 
e-mail: ronald.munneke@knkv.net

Coördinator Scheidsrechters en Assistent Scheidsrechters (SAS):
Ronald Munneke (tijdelijk)
e-mail: ronald.munneke@knkv.net

Coördinator Beoordelaars en overige Officials (BOF):
Kees de Vries 
e-mail: kees.de.vries@knkv.net

Coördinator District Masterclass en Kwaliteitsbewaking (MAK):
Bert Dalmolen 
e-mail: bert.dalmolen@knkv.net

Coördinator Overige Zaken en Aanwijzing (OZA):
Poppe Jellema (tevens secretaris)
e-mail: poppe.jellema@knkv.net

Contactpersoon Districtsbestuur:
Johan van Dijk 
e-mail: jwvandijk01@gmail.com