Beoordelaars en Overige Officials (BOF)

Presentatie bijscholing beoordelaars

In oktober zijn er een tweetal avonden georganiseerd voor de bijscholing van beoordelaars en mentoren. Hier staan de meest relevante sheets met betrekking tot de spelregelaanwijzingen (klik hier)

Beoordelaar Mentoren

Teneinde invulling te geven aan de ontwikkeling van beoordelaars en begeleiders hebben wij een aantal mensen met veel ervaring op het gebied van beoordelen en begeleiden bereid gevonden om als mentor te fungeren voor groepen van beoordelaars. Deze mentoren begeleiden ieder een groep beoordelaars waarbij zij intervisie en onderlinge discussie proberen te faciliteren.

Op dit moment zijn de volgende beoordelaar mentoren actief binnen ons district:

  • Tjeerd Popma
  • Dick Brander
  • Willem Tilma
  • Bram Kanning
  • Alexander Potijk (A.I.)

Mentoren Groepen en Indeling

Voor een indeling van de groepen zie bijgaand document Mentoren Beoordelaars 2016-2017

Beoordelen binnen kaders

Daar waar het voor de scheidsrechter duidelijk is hoe de promotie/degradatie is geregeld, ontbreekt het bij de beoordelaars aan duidelijke kaders. Met dit document (klik hier) probeert de DWA hier meer duidelijkheid aan te geven. Dit document is nog (11-10-2017)concept en wordt momenteel  besproken tijdens de bijscholing Beoordelaars.