Arbitrage

De Districtswerkgroep Arbitrage
Alweer geruime tijd is Ronald Munneke voorzitter van de DWA. Nadat Alexander Potijk gestart was met doorvoeren van een aantal cruciale aanpassingen is Ronald deze weg verder gaan volgen.

Naast de vaste leden van het DWA zijn er een aantal personen die op de achtergrond veel werk verzetten. Dit zijn onder andere de mensen die wekelijks de talentvolle scheidsrechters begeleiden.

Daarnaast zijn er nog een groot aantal mentoren die ieder een vast groepje scheidsrechters of beoordelaars onder hun hoede hebben.

Tot slot is er een groep mensen die zich bezig houden met het geven van feedback op de beoordelingen.

Hoewel er op dit moment al veel mensen actief zijn binnen het DWA zijn we nog dringend op zoek naar aanvullingen. Zowel commissieleden, als ondersteuning is altijd welkom.

In de DWA zijn de functies als volgt onder verdeeld:
Ronald Munneke, voorzitter
Poppe Jellema, secretaris
Peter de Boer, scheidsrechteraangelegenheden
Kees de Vries, beoordelaaraangelegenheden
Bert Dalmolen, District Masterclass

Vanuit het districtsbestuur zit Johan van Dijk in de DWA. Hij is de verbinding met het districtsbestuur.

De DWA Noord (District Werkgroep Arbitrage, district Noord) draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het door het KNKV bepaalde beleid, ondersteund door functionarissen, die uitvoerende werkzaamheden verrichten om het bepaalde beleid op een juiste wijze invulling te geven.  

De kerntaken van de DWA zijn: 

 • Aanspreekpunt voor alle functionarissen die actief zijn binnen de arbitrage in het district, zoals KNKV scheidsrechters, beoordelaars en overige officials.
 • Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de individuele official
 • Organiseren en faciliteren van bijscholingen gericht op het ‘beter maken’ van de individuele official door scholing op maat en coaching on the job.
 • Coördinerende rol in het talentenherkenningstraject.
 • Bepalen van en verantwoordelijk voor de niveau indeling van de officials binnen het district.
 • Adviserende rol voor de aanwijzing van officials op districtsniveau
 • Samenwerking onderhouden met de NKSV.  

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze kerntaken ligt bij de DWA. Iedere DWA is daarbij op een zelfde wijze ingericht en bestaat uit een vijftal functionarissen met ieder een eigen aandachtsveld(en), te weten:

 • Voorzitter
 • Coördinator scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
 • Coördinator beoordelaars en overige officials
 • Coördinator kwaliteitsbewaking en talentherkenning
 • Coördinator overige zaken en aanwijzingen 

 De werkgroep is daarnaast aangevuld met een secretaris, die enkel een administratieve rol heeft.

De voorzitter van de districtswerkgroep scheidsrechterszaken is een in functie gekozen lid en is qualitate qua lid van de voorzitterswerkgroep scheidsrechterszaken. De leden van de districtswerkgroep scheidsrechterszaken worden door het districtsbestuur benoemd.

Voor meer informatie over de organisatie van DWA Noord en de werkgroep leden, zie de tab “Organisatie” op deze site.