Selectieprocedure District Noord teams

Selectieprocedure RTC Noord U17 en U19

District Team RTC Noord U19:

De procedure om geselecteerd te worden voor RTC Noord U19 is als volgt:

- Je speelt nu in RTC Noord U19 en mag blijven qua leeftijd.

- Je speelt nu in RTC Noord U17 en moet op leeftijd door.

Voor deze talenten zijn in de maand januari een aantal selectiemomenten.  Data en plaats worden nog nader bekend gemaakt. Als je nu niet in een RTC Noord of regionaal RTC team zit zijn er echter drie redenen, waardoor je via je vereniging  alsnog voor RTC Noord U19 aangemeld kan worden:

1. Je bent nieuw in Noord. (Je komt dus van een vereniging buiten Noord.)

2. Je bent langdurig geblesseerd geweest.

3. Je hebt een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. (Op voorspraak van je eigen  trainer of tc)

District Team RTC Noord U17:

De procedure om geselecteerd te worden voor RTC Noord U17 is als volgt:

- Je speelt nu in RTC Noord U17 en  mag blijven qua leeftijd.

- Je speelt nu in RTC Friesland, Groningen, Drenthe U15  en moet over naar U17.

Voor deze talenten zijn in januari een aantal selectiemomenten.  Of iedereen uit een RTC U15 opgeroepen wordt voor de eerste selectieronde is nog een punt van nader overleg.  Data en plaats worden nog nader bekend gemaakt. Als je nu niet in een RTC Noord of regionaal RTC team zit zijn er  echter drie redenen, waardoor je via je vereniging alsnog voor selectie voor RTC Noord U17 opgegeven kunt worden:

1. Je bent nieuw in Noord. (Je komt dus van een vereniging buiten Noord.)

2. Je bent langdurig geblesseerd geweest.

3. Je hebt een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. (Op voorspraak van je eigen trainer of tc)

De werkgroep kan een limiet stellen aan het aantal aanmeldingen vanuit een vereniging.  Dit om het werkbaar te houden bij de selectieronden in tijd en accommodatie-gebruik. Geselecteerden behoren het hele kalenderjaar tot RTC Noord U17 of U19, tenzij men  gekozen wordt in Oranje.