Selecties

Talentontwikkeling district Noord

Welkom op de site van de District Werkgroep Talentontwikkeling Noord.  De werkgroep houdt zich bezig met de uitwerking van Talentontwikkeling , zoals deze binnen het KNKV door onder meer Kees Rodenburg en Leon Simons vorm gegeven wordt  in samenspraak met de District Werkgroepen, die elkaar vier maal per jaar treffen tijdens het landelijk overleg over technische, organisatorische en beleidsmatige zaken. Een  uitdaging voor het jaar 2018 en daarna zal opnieuw zijn om alle RTC’s van enthousiast en deskundig kader te voorzien. Iets wat al een aantal jaren in diverse districten bij met name de jongste RTC’s niet altijd even gemakkelijk verloopt.
Daarnaast hebben we te maken  met een  onderbezetting van de werkgroep nu Jannie Frieswijk en Hester Slager na een fors aantal jaren een punt hebben gezet achter hun activiteiten met betrekking de RTC Noord teams en de RTC’s van Friesland, Groningen en Drenthe.    
Nadat medio 2016 RTC Noord U13  is opgeheven  en vervangen door drie regionale RTC’s, is medio 2017 het zelf met RTC Noord U15 gebeurd. Deze keuzes hebben te maken met het KNKV beleid, dat  jonge jeugd minder centraal de kans wil bieden zijn of haar talenten te kunnen ontwikkelen, terwijl het bij de oudere jeugd meer gaat om het herkennen van talenten voor Oranje U17 en U19.  Daarnaast heeft men ervoor gekozen bij de leeftijdsindeling uit te gaan van kalenderjaren en een talentenjaar niet meer gelijk te laten lopen met een bondsjaar maar van januari t/m de Challenge in december. Voor 2018 gelden nu de volgende leeftijdscriteria:  U19 2000, 2001; U17 2002, 2003;   U15 2004, 2005; U13 2006, 2007. 
Het KNKV vindt dat jeugdige talenten dichter bij huis de trainingen moeten  kunnen volgen  via een volwaardig  programma zoals dat al een aantal jaren het geval is voor de oudere talenten : Om de week trainen  plus het spelen van een aantal toernooien. 
Daarnaast geeft het KNKV aan dat uit onderzoeken  is gebleken dat op de leeftijd van U13 en U15 nog niet echt duidelijk is wie als talent aangeduid dient te worden en door selecteren naar een Noord team niet de voorkeur verdient.
Geselecteerde talenten voor een regionaal RTC U13 en  U15 betalen een eigen bijdrage aan het KNKV van 50 euro per kalenderjaar, de talenten van de RTC’s Noord U17 en U19 100 euro.

Beleidszaken   
Een aantal zaken  waar onze werkgroep zich komend seizoen op wil richten zijn:

 • De aanmelding van de talenten en de opstart van de nieuwe selecties
 • Inspelen op de nieuwe leeftijdscriteria
 • Het verbeteren van de  contacten en samenwerking met andere districten 
 • Meer continuering in en overleg met het technisch kader
 • Positionering  van de  regionale RTC’s  U13 en U15 binnen de landelijke kaders
 • Een betere meerjarenplanning van de landelijke RTC toernooien
 • Verbetering budgetbewaking uitgaven Talentontwikkeling
 • Uitbreiding van de werkgroep
 • Organisatie Pre-Challenge U13 en U15 toernooi in oktober
           
  Talentontwikkeling
  De werkgroep bepaalt hoeveel talenten clubs mogen opgeven voor de selectieronden. Dat  zal afhankelijk zijn van het niveau , waarop de aangemelde talenten uitkomen.  Bij een club die met jeugd uitkomt in het wedstrijdkorfbal op b.v. 1e klas of Hoofdklasse niveau zal meer talent rond lopen dan bij een vereniging die met haar jeugd uitkomt in het breedtekorfbal of laagste klasse van het wedstrijdkorfbal.  Selectieleden die doorschuiven naar een oudere categorie kunnen vanwege het aantal aanmeldingen vrijgesteld worden van de eerste selectieronde.    
  In 2017 wordt mogelijk voor het laatst geselecteerd in september/oktober nu is besloten dat de peildatum voor alle selecties naar 1 januari gaat. Dat betekent dat januari de selectiemaand zal worden voor alle RTC’s. Of dat allemaal gaat lukken qua beschikbare zaalruimte zal in de toekomst nog moeten blijken.

Met ingang van 1-1-18 is het plaatje van TO definitief ingevuld met een RTC Noord U17 en U19 alsmede drie regionale RTC’s U13 en drie voor U15 waarbij de provinciegrenzen nog steeds bepalend zijn voor de samenstelling van deze jeugdselecties. 
De grootte van de selecties is in principe voor alle RTC’s 16 talenten, maar hier kan bij te weinig aanmeldingen of een te groot niveauverschil van afgeweken worden. Tevens kan er  voor gekozen kan worden om niet iedereen mee te nemen naar elk toernooi vanwege het aantal wedstrijden en beschikbare speelminuten. Dat zal dan wel tijdig met de jeugd gecommuniceerd moeten worden door de trainers.  Zo is het Selectietoernooi voor U17 en U19 in de herfstvakantie er met name voor bedoeld dat degenen die door de technische staf voorgedragen worden voor de voorselectie van Oranje zich tijdens dit evenement in de kijker spelen van de bondscoaches.  Dit geldt eveneens voor de Challenge, waarop nogmaals degenen die overgebleven zijn voor een plekje in Oranje gevolgd worden en op het eind van het toernooi horen of ze in de definitieve selectie van Oranje gekozen zijn. De gekozen internationals  trainen vervolgens tot de zomer bij Oranje en stromen na de zomer weer in bij hun eigen RTC richting de opstart van de nieuwe selectieprocedure. Deze talentherkenning voor Oranje kan  van invloed zijn op de verdeling van de beschikbare speelminuten op toernooien in de eerste en tweede helft van een talentenjaar.

Activiteiten
De geselecteerde jeugd wordt middels trainingen,  1x per twee  weken,  onder leiding van enthousiaste en ervaren trainers een extra programma aangeboden om zich verder te ontwikkelen.  Zo kunnen ze zich meten met andere talenten en leeftijdsgenoten middels oefenwedstrijden en toernooien zoals het  Selectietoernooi richting Oranje in  Dordrecht  voor U17 en U19,  de Pre-Challenge  toernooien voor U13 en  U15 in  de Herfstvakantie,  de Jeugd Korfbal-Challenge tussen Kerst en Oud en Nieuw in Rotterdam en begin januari in Dordrecht,  toernooien op mogelijk Koningsdag en Hemelvaartsdag,  het officieus WK KWC U19 in het Paasweekend in Leeuwarden en mogelijk deelname aan het internationale Euregio Toernooi op Hemelvaartsdag.  Of we ook nog iets gaan doen met het oude DPT toernooi in deze nieuwe structuur is nog niet geheel duidelijk en geheel afhankelijk van de ruimte in het competitieschema.
Daarbij is de ontwikkeling van het individuele talent en het plezier om samen te spelen met andere ambitieuze talenten belangrijker dan het winnen van zo’n toernooi. Ook hoe om te gaan met je eigen talenten, andere trainer-coaches,  medespelers en tegenstanders, scheidsrechters en mogelijke teleurstellingen spelen een rol binnen Zichtbaar Sportief Coachen als onderdeel van Talentontwikkeling. Het KNKV is van mening dat talenten en hun trainers daar een voorbeeldfunctie in dienen te vervullen qua houding en gedrag naar tegenstanders, arbitrage, publiek en  teamgenoten. Maar eigenlijk geldt dat ook voor hun ouders.

KNKV visie
Het KNKV hecht er waarde aan te benadrukken dat zij er een voorstander van is, dat talenten zich zo lang mogelijk bij hun eigen vereniging blijven ontwikkelen. Zeker  voor U13 en U15 zijn er binnen de eigen vereniging en via het talentenprogramma van het KNKV veelal voldoende mogelijkheden  om getalenteerde jeugd extra  kansen te bieden om zich te ontwikkelen en gemotiveerd te blijven. Een talent ontwikkelt zich beslist niet louter in een homogeen team. Bovendien moet men niet voorbij gaan aan de sociale aspecten van sporten met  leeftijdsgenoten bij eigen club of in eigen dorp. 

Eigen Bijdrage
Sinds vorig seizoen wordt van alle geselecteerde jeugd door het KNKV een bescheiden  eigen bijdrage gevraagd in het kader van Talentontwikkeling.  De talenten in RTC Noord U17 en U19 betalen 100 euro en alle overige regionale talenten 50 euro voor deelname aan dit programma, waarvoor het KNKV geen bijdrage ontvangt van NOC/NSF. Voor deelname aan het programma van Oranje wordt nog een extra bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdragen dekken een kwart van alle uitgaven voor Talentontwikkeling als onder andere zaalhuur, reis- en verblijfkosten technisch kader en tenue. De rest wordt opgebracht door alle leden van het KNKV met elkaar. De inning van de gelden wordt verzorgd vanuit het KNKV in Zeist. Dit betekent wel dat ouders naast hun eigen reiskosten niet alleen een investering in tijd maar ook in geld leveren.  Ook daar dient de geselecteerde jeugd zich bewust van te zijn en zich ernaar te gedragen in hun ambities om in de toekomst op een zo hoog mogelijk niveau de korfbalsport te kunnen beoefenen.

Onderbezetting
Onze werkgroep kent in  feite  al geruime tijd een onderbezetting. Versterking is dan ook een must om  vanuit de werkgroep contact te onderhouden met het vrijwillig, technisch kader van de diverse jeugdselecties en hen  in voldoende mate te kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden. Willen we het proces van Talentontwikkeling nog beter met elkaar neerzetten en behapbaar laten zijn voor het huidig districtskader dan is een bijdrage van clubs en individuele leden zeer gewenst, zo niet een must! Dit geldt niet in mindere mate voor het leveren van technisch kader voor de diverse RTC teams.  Zonder technisch kader geen selecties talentontwikkeling! Met name voor de RTC U13 en U15 kost de invulling van het technisch plaatje binnen meer districten heel veel moeite. Jammer voor de jeugd en het KNKV, want we willen deze trainingen graag op kwalitatieve wijze zo goed mogelijk proberen in te vullen. In feite zou elk RTC team naast de technische staf een teambegeleider moeten  hebben die wat hand- en spandiensten kan vervullen voor de werkgroep en de trainers. Een  beperkte taak, die prima door een betrokken ouder zou kunnen worden ingevuld en niet veel extra tijd hoeft te kosten.  RTC trainers kunnen  als beloning voor hun  werkzaamheden vanaf 2018 gratis een technische opleiding binnen  het KNKV volgen. Een bonus die ook overgedragen kan worden op een ander lid van de eigen vereniging. Daarnaast hebben trainers naast vergoeding van hun reis- en verblijfkosten recht op een  digitale bondspas, waarmee gratis alle korfbalwedstrijden van hoog tot laag bezocht kunnen worden.

Evenementen

Paasweekend   
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bestaat de kans dat RTC Noord U19 gevraagd wordt het deelnemersveld van KWC U19 in Leeuwarden te completeren.

Hemelvaartsdag  
RTC toernooi voor U17 en U19 bij ckv Maassluis; U15 bij PSV in Eindhoven; U13 bij NKC’51 in Nijverdal

Herfstvakantie  
Selectietoernooi voor U17 en U19 in Dordrecht; Pre-Challenge U13 en U15 in district Oost of Noord

Kerstvakantie
Korfbal Challenge in Rotterdam, tweedaagse,  voor U17 en  U19; U15 en U13 eendaags in Rotterdam of Dordrecht