Selecties

Selectiezaken Noord

Welkom op de site van de District Werkgroep Selectie Zaken ( DWSZ ) Noord.  De werkgroep houdt zich bezig met de uitwerking van Talentontwikkeling , zoals deze binnen het KNKV door onder meer Kees Rodenburg en Leon Simons, vorm gegeven wordt  in samenspraak met de District werkgroepen, die elkaar vier maal per jaar treffen tijdens het landelijk overleg over technische, organisatorische en beleidsmatige zaken.  In 2016-2017 gaan we opnieuw een aantal stappen proberen te maken in  het reilen en zeilen binnen onze werkgroep DWSK al zal dat wel afhankelijk zijn van de grootte van onze werkgroep en de tijd die het kost om alle selecties middels technisch kader daadwerkelijk op te starten.

  • De aanmelding van de talenten en de opstart van de nieuwe selecties
  • De positie en opzet van ons DPT  alsmede de huidige en  eventueel nieuwe toernooien
  • Het verbeteren van de  contacten en samenwerking met andere districten 
  • Meer continuering in en overleg met het technisch kader
  • Positionering  van de  provinciale RTC’s  U13 en U15 binnen de landelijke kaders
  • Verbetering budgetbewaking uitgaven Talentontwikkeling
  • Uitbreiding van de werkgroep
  • Organisatie Pre-Challenge toernooi

De huidige werkgroep bestaat momenteel uit:

Jannie Frieswijk:  contactpersoon  RTC Noord U15, U17, U19
e-mail: janniefrieswijk@kpnmail.nl

Hester Slager: contactpersoon RTC Noord-Groningen U13, U15  
e-mail: knkv-groningen@live.nl; knkvnoord-drenthe@live.nl

Reint Oostra:  contactpersoon  RTC Noord-Friesland U13 ,U15 ;  voorzitter; DB-lid
e-mail: oostra.reint@gmail.com

Gertjan Scheffer:   algemeen lid
e-mail: gijj.scheffer@kpnplanet.nl 

Gert Pruim: contactpersoon RTC Noord-Drenthe U13 en U15
e-mail: ghrf.pruim@kpnmail.nl  


Talentontwikkeling
Na het selecteren van het individuele talent  op onder meer het DPT veld en een aantal selectietrainingen en -wedstrijden worden aan het begin van het seizoen de jeugdselecties gevormd op het niveau van het District en de drie provincies. Daardoor kennen we momenteel RTC Noord U15, U17 en U19 alsmede RTC Noord-Friesland, -Groningen en -Drenthe  U13 en U15. Als peildatum wordt 1 januari gehanteerd in plaats van 1 oktober zoals dat nu nog geldt voor de competitie. Dat betekent dat 1-1-17 als peildatum geldt voor het seizoen 2016-2017. De grootte van de selecties is in principe voor de RTC’s Noord  en regionale RTC’s Friesland, Groningen en Drenthe 16 talenten, maar hier kan bij te weinig aanmeldingen of een te groot niveauverschil van afgeweken worden. Tevens kan er  voor gekozen kan worden om niet iedereen mee te nemen naar elk toernooi vanwege het aantal wedstrijden en speelminuten. Dat zal dan wel tijdig met de jeugd en eventueel de ouders gecommuniceerd worden door de trainers.

Activiteiten
Deze geselecteerde jeugd wordt middels trainingen,  1x per twee  weken,  onder leiding van enthousiaste en ervaren trainers een extra programma aangeboden om zich verder te ontwikkelen.  Zo kunnen ze zich meten met andere talenten en leeftijdsgenoten middels oefenwedstrijden en toernooien zoals de Jeugd Korfbal-Challenge tussen Kerst en Oud en Nieuw in Rotterdam, het Districtentoernooi op Koningsdag, het officieus WK KWC U19 in het Paasweekend en het internationale Euregio Toernooi op Hemelvaartsdag.  Daarnaast willen we bekijken wat  we met het afgeslankte DPT gaan doen en zal er te beginnen bij U13 op het gebied van toernooien meer samengewerkt worden met andere districten. Daarbij is de ontwikkeling van het individuele talent en het plezier om samen te spelen met andere ambitieuze talenten belangrijker dan het winnen van zo’n toernooi. Ook hoe om te gaan met je eigen talenten, andere trainer-coaches,  medespelers en tegenstanders, scheidsrechters en mogelijke teleurstellingen spelen een rol binnen Zichtbaar Sportief Coachen als onderdeel van Talentontwikkeling.  Het KNKV is van mening dat talenten en hun trainers daar een voorbeeldfunctie in dienen te vervullen qua houding en gedrag naar tegenstanders, arbitrage, publiek, teamleden en eigen individu.

 

KNKV visie
Het KNKV hecht er waarde aan te benadrukken dat zij er een voorstander van is, dat talenten zich zo lang mogelijk bij hun eigen vereniging blijven ontwikkelen. Zeker  voor U13 en U15 zijn er binnen de eigen vereniging en via het talentenprogramma van het KNKV veelal voldoende mogelijkheden  om getalenteerde jeugd extra  kansen te bieden om zich te ontwikkelen en gemotiveerd te blijven. Een talent ontwikkelt zich beslist niet louter in een homogeen team. Bovendien moet men niet voorbij gaan aan de sociale aspecten van sporten met  leeftijdsgenoten bij eigen club of in eigen dorp.

 

Eigen Bijdrage
Sinds vorig seizoen wordt van alle geselecteerde jeugd door het KNKV een bescheiden  eigen bijdrage gevraagd in het kader van Talentontwikkeling.  De talenten in RTC Noord U17 en U19 betalen 100 euro en alle overige provinciale talenten 50 euro voor deelname aan dit programma, waarvoor het KNKV geen bijdrage ontvangt van NOC/NSF. De eigen bijdragen dekken een kwart van alle uitgaven voor Talentontwikkeling als onder andere zaalhuur, reis- en verblijfkosten technisch kader en tenue. De rest wordt opgebracht door alle leden van het KNKV met elkaar. De inning van de gelden wordt verzorgd vanuit het KNKV in Zeist. Dit betekent wel dat ouders naast hun eigen reiskosten niet alleen een investering in tijd maar ook in geld leveren.  Ook daar dient de geselecteerde jeugd zich bewust van te zijn en zich ernaar te gedragen in hun ambities om in de toekomst op een zo hoog mogelijk niveau de korfbalsport te kunnen beoefenen.


Onderbezetting
Onze werkgroep kent in  feite na het stoppen van Carolien van Schie, contactpersoon Drenthe,  al geruime tijd een onderbezetting. Versterking is dan ook een must om  vanuit de werkgroep contact te onderhouden met het vrijwillig, technisch kader van de diverse jeugdselecties en hen  in voldoende mate te kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden. Willen we het proces van Talentontwikkeling nog beter met elkaar neerzetten en behapbaar laten zijn voor het huidig districtskader dan is een bijdrage van clubs en individuele leden zeer gewenst, zo niet een must! Dit geldt niet in mindere mate voor het leveren van technisch kader voor de diverse RTC teams.  Zonder technisch kader geen selecties talentontwikkeling!

 

Vacatures Werkgroep Selectie Zaken
Onze werkgroep is dan ook dringend op zoek naar versterking om taken beter te kunnen verdelen. We denken daarbij met name aan technisch kader,  oud-korfballers en  ouders van talentvolle jeugd met affiniteit met Talentontwikkeling. Het betreft onder andere de volgende taken:

Werkgroeplid voor de budgetbewaking binnen district Noord en de contactpersoon richting de financiële administratie in Zeist, waar de betaling  van de declaraties plaats vindt.

Een contactpersoon voor zowel RTC Noord-Drenthe als RTC Noord-Friesland, die een  aantal organisatorische zaken verzorgt rond deze provinciale selecties in met name de aanloop naar het nieuwe seizoen.

Een Technisch Coördinator voor het onderhouden van de contacten naar de werkzame trainers qua vragen, begeleiding en advies.

Belangstelling? Neem eens vrijblijvend contact op met een van de huidige leden van de District Werkgroep Selectie zaken Noord.