Midweekenquete

Binnen district Noord hebben we te maken met een teruglopend aantal teams dat actief is in midweekcompetitie. De trend in de voorjaarscompetitie is:

   Zaal  Veld
2012/2013  62   62
2013/2014  58  59
2014/2015   48  48
Tevens krijgen wij gedurende het jaar een aantal keren bepaalde geluiden te horen over de midweekcompetitie. Dat betreft voornamelijk:

  • het niveauverschil is te groot is
  • verschillende speeldagen wordt als lastig ervaren
  • de reisafstand/tijd is te fors
  • de aanvangstijden zijn ongelukkig
 

Hoe kleiner het aanbod, des te lastiger is het om bij het indelen rekening te houden met al deze factoren. Daarnaast speelt in de zaalcompetitie de beschikbaarheid van de zaalaccommodatie ook nog een rol bij speeldag/aanvangstijd.

Enkele jaren geleden is er reeds een enquête gehouden onder de verenigingen over de opvattingen rondom de midweek, maar was er niet duidelijke voorkeur voor een bepaald criteria. Nu we enkele jaren verder zijn, willen we dit opnieuw in kaart brengen. Daarnaast was de vorige enquête voornamelijk ingevuld door verenigingskader. Door de enquête nu op de site aan te bieden hopen we ook dat individuele spelers deze enquête in gaan vullen. Deze enquete kan ingevuld worden tot en met zondag 3 mei.